19

Mar

Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ  Σ Τ Ο  Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι 
  G U E S T  R O O M  I N  M A R O U S I 

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Ανακαίνιση Ξενώνα
Ολική ανακαίνιση μονόχωρου διαμερίσματος, επέκταση λουτρού, νέος σχεδιασμός επίπλων κουζίνας και επίπλου νιπτήρα, Υ/Δ – καθιστικού και λουτρού, μελέτη φωτισμού, έρευνα αγοράς.  

Τόπος:        Μαρούσι, Αττικής / Marousi, Attica 
Χρόνος:       Φεβρουάριος 2015 / February 2015 … η κουζίνα πριν και μετά …

… ο χώρος του καθιστικού / Υπνοδωματίου …

… οι ντουλάπες και ο νέος χώρος μπάνιου …


Leave a Comment