26

Feb

Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α  Σ Ε  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Χ Ω Ρ Ο 
K I T C H E N  I N  O F F I C E  S P A C E 


Ανακαίνιση κουζίνας σε χώρο γραφείων. Σχεδιασμός χώρου και επίπλων κουζίνας, με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των χώρων για αποθήκευση και σωστή οργάνωση σκευών και αγαθών. Σχεδιασμός και ειδική κατασκευή κρυφού συρόμενου κάδου, πάγκου αποθήκευσης φιαλών νερού και μελέτη φωτισμού. Κατασκευή και παράδοση σε 24 ώρες. 

Τόπος:        Αθήνα, Αττικής / Athens, Attica 
Χρόνος:       Οκτώβριος 2016 / October 2016


Αρχική εικόνα κουζίνας

Τελικό αποτέλεσμα

Ειδική κατασκευή συρόμενου κάδου


Leave a Comment